افسران -  یـادش "بـخـــــــــ ــیـر "
چـــــــه زود ســـــــهم روزهـــــای خوب


" یـادش بـخـــــــــــیـر "


مـیشــــــود ...!برچسب ها : یادش بخیر ,  راهیان نور ,  مناطق عملیاتی جنوب , 

دسته بندی : دل نوشته ها ,